top of page

CHAJEE SARA

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK


*Waren alle 127 levensjaren van aartsmoeder Sara goed?

Dat zou je toch niet zeggen na alles wat wij de afgelopen Sjabbatot over haar in de Tora hebben gelezen. Toch maakt de Tora-verklaarder Rasjie deze opmerking.

De legendarische Rabbi Zoesja van Anipoli geeft op bovenstaande vraag antwoord. Opmerkelijk als wij weten wie deze Rabbi Zoesja was.


*Riwka/Rebekka: ‘Ik geef u te drinken en ook uw kamelen.’

‘Dit meisje zal een geschikte vrouw voor Jitschak/Izak zijn,’ begrijpt Elie’ezer, knecht van aartsvader Avraham. Op grond waarvan begreep hij dat?

Rabbijn Vorst raakt - deze vraag beantwoordend - in extase wanneer hij u het G.dsWonder vertelt dat een kameel een gewichtsverlies van een kwart van zijn gewicht - na zes tot acht dagen zonder eten of drinken - binnen enkele minuten teniet doet door het drinken van meer dan 100 liter water!

Tien kamelen had Elie’ezer bij zich. 10x100 liter water putten. Ongevraagd! Dat was Riwka, onze tweede aartsmoeder.


*Zeventig jaar geleden werd op 25 chesjwan een babyboy geboren. Rabbijn Vorst wenst heel terecht de jubilaris, diens vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte mazzeltov! Luistert u maar mee.


*Traditioneel wederom wordt u toegewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A CH ! ! !


(opmerking: bij de opname ging mogelijk het een en ander niet naar wens. Onze excuses)


Comments


bottom of page