top of page
  • Video

BO 5774

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEKOverleveren doet overleven. Die opdracht krijgt het Joodse volk - en daarmee ook wij - in de sidra Bo. Met het bijkomend effect van 'Wieda'tem kie Anie Hasjem' voor ouders en grootouders. Luistert u maar.


Mizmor-psalm 19 (Dasberg blz. 220) staat in het PsalmProgramma van deze week. 'De kosmos verkondigt de grootheid van de Schepper.' Rabbijn Vorst citeert een toepasselijke tekst uit het werk van Robbert Dijkgraaf, nu hoogleraar in Princeton. Maar wat is de link tussen het eerste deel van deze psalm en het tweede, waarin uitvoerig over Tora en mitswot wordt gesproken? U hoort een antwoord.


Is de bij onze geboorte gekregen opdracht een goed mens en geen slecht mens te zijn, niet een beetje dubbel geformuleerd? Rabbi Sjneoer Zalman van Liadi geeft deze week in zijn boek Tanya het antwoord op deze vraag.


Voor het G.dsWonder van deze Week citeert rabbijn Vorst Velvel Green z.l. Professor Green was hoofd van het Ruimtevaart Laboratorium van de NASA en later hoogleraar aan de Ben Gurion Universiteit in Beersjewa. Hij kon het weten!

Comentários


bottom of page