top of page
  • Video

BESJALACH 5774


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Het Joodse volk / wij - zojuist bevrijd uit het slavenland Egypte - zijn op weg naar de berg Sinaj om de Tora te ontvangen en om vandaar verder te trekken naar Erets Jisraeel. Helaas, een zee houdt ons tegen, terwijl achter ons de keurtroepen van Pharao komen aanstormen! Wat nu? 'Zeg tegen de Kinderen van Jisraeel dat zij verder zullen trekken,' is G.ds opdracht aan Mosje. 'Hun overtuigde geloofsreactie toen jij hen kwam vertellen dat Ik hen zou gaan verlossen en hun ,opnieuw, overtuigde geloofsbereidheid Mij zonder meer de woestijn in te volgen, heeft Mij doen besluiten de zee voor hen te splijten.' U maakt het mee.


In het kader van het PsalmProgramma van deze week citeert rabbijn Vorst teksten uit mizmor-psalm 34 (blz. 22/23 in de sidoer van Dasberg), waarin koning David ons het geheim onthuld hoe van een lang leven te genieten. Gratis recept!


'Het Jodendom is zo'n gemakkelijk geloof,' had Rabbi Sjneoer Zalman van Liadi op de titelpagina van zijn boek Tanya Mosje Rabbeenoe geciteerd. In de Tanya-tekst van deze week wordt het een en ander nader uitgelegd. U hoort het.


Sjabbat parsjat Be'sjalach wordt ook Sjabbat Sjiera genoemd, de Sjabbat van het Lied. Het Lied van de Zee. Het Lied van Zelfwegcijfering tegenover Hasjem. Alles voor G.d over hebben. Zelfs als dat je leven in gevaar brengt. Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe, was daar een inspirerend voorbeeld van. Het is deze Sjabbat, 10 sjewat, zijn overlijdensdag. Rabbijn Vorst vertelt over hem een van de vele G.dswonderen.

Comentarios


bottom of page