top of page
  • Video

BESJALACH 5773


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Be'sjalach is een sidra van wonderen. De Doortocht door de Zee, met het wonderlied dat Mosje en de mannen / Mirjam en de vrouwen, daarna zongen. Daarom ook heet deze sjabbat De Sjabbat van het Lied -- Sjabbat Sjiera.


Sjiera, lied. Zingen, muziek. Componeren. Ten gehore brengen. Vocaal. Instrumenteel. Muziek ervaren, er van genieten, er door in vervoering komen. Volgens rabbijn Vorst is Muziek een van de bewijzen voor het bestaan van G.d.


De woorden "Waja'amienoe Basjeem oeweMosje avdo -- zij geloofden in G.d en in Mosje", gaan in de Tora aan dit lied vooraf. Ook de wonderen van het drinkbare water en van het manna worden in de sidra van deze sjabbat vermeld. Maar daar is het niet bij gebleven. Er hebben altijd wonderen plaatsgevonden. Rabbijn Vorst legt uit dat er steeds weer Mosje-figuren in de loop van onze geschiedenis zijn geweest.


Hij wijst ook -- in verband met Toe Bisjwat-Nieuwjaarsfeest van de Bomen dat deze sjabat wordt gevierd, op wonderen in de natuur. Zoals de eencellige amoebe -- een halve millimeter 'lang' - een G.dswonder is. En rabbijn Vorst raakt ook niet uitgepraat over het wonder van de appelpit...


Genoeg redenen voor een Sjabbat Sjiera Sjalom en een Sjana Towa voor de bomen. Plus de wens en raad: 'fruit gezond!'

Bình luận


bottom of page