top of page
  • Video

BEHAR – BECHOEKOTAJ 5781de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Attentie:


DEZE WEKELIJKSE FILM-AFLEVERING IS OPGENOMEN

VÓÓR HET RAMPZALIGE GEBEUREN IN MERON OP LAG BA’OMER


*Een bijzondere Sjabbat deze week:


1 -Twee sidrot-wekelijkse Tora-teksten worden laainend gelezen: Behar en Bechoekotaj.


2 - Het derde boek van de Tora - Wajikra/Leviticus – wordt daarmee uitgelezen. En begonnen wordt

met het vierde boek van de Tora: Bamidbar/Numeri.


3 – Het is de Sjabbat vóór maandag 28 Iejar/10 mei. Dan is het Jom Jeroesjalajiem; de dag dat de

hereniging van deze stad in 1967 wordt gevierd.


4 - Omdat op aanstaande woensdag, 12 mei, de nieuwe Joodse maand Siwan begint, wordt op de

Sjabbat voorafgaand, zoals gebruikelijk, een speciaal gebed uitgesproken.

Siwan. De maand dat het joodse volk bij de berg Sinai de meest sublieme G.ddelijke Openbaring

mocht ervaren. Gevierd op Sjawoe’ot, het Wekenfeest.


*Hoofdstuk 25, zin 18: ‘Jullie moeten Mijn choekiem-wetten nakomen en je aan Mijn misjpatiem-

rechtsvoorschriften houden.’

Wat zijn choekiem en wat zijn misjpatiem? In een informatieve tekst geeft Rambam-Maimonides

antwoord.


*1967. De wereld hield de adem in. Een Holycaust in Israel?

Rabbijn Vorst leest u een betreffende tekst voor uit zijn boek Vorst ontdooit.

Onvoorstelbaar indrukwekkend! En politiek duidelijk!


*Met het oog op dit alles wordt u gewenst een


D A G W E E K M A A N D vol R U S T V R E U G D E en I N S P I R A T I E

Комментарии


bottom of page