top of page
  • Video

BEHAR – BECHOEKOTAJ 5778de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK


*Waarom eigenlijk vond de G.ddelijke Openbaring op een berg plaats? Waarom niet gewoon in een vlak (neder)land? Een logische vraag met een levens-les antwoord.


*‘In Tien Gezegden is de wereld geschapen. Waarom niet in één gezegde?’

Deze Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen-Vraag van deze Sjabbat wordt beantwoord met een opmerkelijk citaat uit het artikel ‘LUCTOR ET EMERGO’, een nieuwe aflevering in de reeks ‘DE EVOLUTIE VAN DE EIFFELTOREN’.

Een originele benadering!


*Met goud en met zilver werd de onder vuilnis verborgen Kotel Hama’arawie- Westelijke (Klaag)Muur weer teruggevonden. Zo wordt verteld en tevens overdrachtelijk uitgelegd. Opnieuw: een originele benadering!


*Deze Sjabbat wordt G.ds zegen voor de komende maand Siewan afgesmeekt. 3330 (!) jaar geleden legerden wij op de eerste dag van de derde maand ‘ke’iesj `echad, beleev èchad’ – in volkomen eenheid’ bij de berg Sinaj.

Meer informatie over de maand Siewan wordt u op internet gegeven door het PoeriemVrouwtje, dat het hele Joodse jaar door feest viert.


Dat wij bovengenoemde eenheid opnieuw mogen beleven!

Dat wordt u/ons toegewenst. Plus een SJABBAT SJALOM, een inspirerende JOM JEROESJALAJIEM op komende zondag en een gezegende maand SIEWAN, beginnend aanstaande dinsdag!

Comments


bottom of page