top of page
  • Video

BEHAR - BECHOEKOTAI 5773

Het is deze sjabbat 4 mei, de dag van de jaarlijkse Dodenherdenking. Natuurlijk is 4 mei sinds 1946 al vaker op sjabbat gevallen, maar heel zelden werd op die sjabbat Behar - Bechoekotaj gelaaind. Met daarin een tekst vol verschrikkingen die het Joodse volk zou kunnen treffen en inderdaad heeft getroffen. Dubbel dringt zich dan ook de steeds weer gestelde vraag op van het 'Waarom?!'.


Voorlezend uit zijn boekje 'Overpeinzingen - Over Pijn Zingen' maakt rabbijn Vorst duidelijk dat wij de vraag mogen stellen, maar het door G.ds 'ogen geziene' antwoord nooit zullen krijgen. Wij begrijpen dat wij het niet kunnen begrijpen.


Deze sjabbat is het Sjabbat Mewarechiem Chodesj Siewan; de maand Siewan wordt aangekondigd. Met Sjawoe'ot - Wekenfeest als hoogtepunt. Waarom noemen wij dit feest tevens Zeman MATAN Torateenoe - het Feest van het GEVEN van de Tora, en niet Zeman KABALAT Torateenoe - het Feest van het ONTVANGEN van de Tora? Rabbijn Vorst geeft een mogelijk antwoord en verbindt dit met het G.ds wonder van het Joodse voortbestaan.Comments


bottom of page