top of page
  • Video

BEHA’ALOTECHA 5781
de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*’Waar zijn onze tickets toch?!’

U wordt gerustgesteld. Het vliegtuig is veilig geland.


*Vliegtuigen die landen en raketten die neerkomen.

India. Een wel heel bijzonder en moedgevend citaat uit een krant aldaar!


*Vraag: Waarom begint de sidra van deze Sjabbat - opnieuw - te vertellen over de zevenarmige

menora in het Misjkan/de Tabernakel. Out of place ergens.

Antwoord op deze vraag:

Stralend licht en opwekkend bazuingeschal aan het begin van - deze en komende weken -

gebeurtenissen tijdens de 40-jarige trek door de woestijn.


*Al eerder besproken; een herkansing dus van de Herkansing van Pesach Sjeenie. Te benutten!


*Sjawoe’ot-Wekenfeest was het deze week. Gebeden voor overleden ouders werden door hun

kinderen uitgesproken. Traditioneel.

Maar rabbijn Vorst vond een gebed dat op datzelfde gewijde moment door zoons en dochters van

nog levende ouders kan worden uitgesproken. De tekst – opgesteld door rabbijn P. Carlebach uit

Manchester - wordt u voorgelezen. Heel bijzonder!


*Sjawoeot. De Assèrèt Ha’Dibrot – de Tien Uitspraken. Met, zoals eerder opgemerkt, geen 613, maar

620 letters. Een verwijzing naar de Zeven Noachidische Wetten. Ook door Hasjeem gegeven.

G.dsGeloof is een van deze zeven. Rabbijn Vorst staat stil bij een opmerking die iemand in een

interviewtje in de Amsterdamse Daklozen-Krant maakte: ‘Eigenlijk kan ik fysiek heel weinig meer, dus

ik zou ook niet weten wat ik nog zou willen.’

En hij verklaart: ‘Bovendien geloof ik niet in sprookjes. En ook niet in G.d.’

De rabbinale vraag nu: ‘Wat stelt deze man zich eigenlijk bij G.d voor; op grond van welke inzichten,

overdenkingen e.d. verklaart hij niet in G.d te geloven?’

Geloven, inzien, begrijpen, weten, erkennen.

Dat is de invulling van het universele gebod om over het bestaan van een Hogere Macht na te

denken.


*Een S J A B B A T S J A L O M in de woestijn van het menselijk leven. Met licht en bazuingeschal.

Dat wordt u besluitend toegewenst.

Graag tot volgende week.

Of al eerder op www.vorstelijkjodendom.nl


Kommentare


bottom of page