top of page
  • Video

BEHA’ALOTECHA 5777De PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra.

Welke neerot-lampen?

De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem.


Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden.


Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen?


Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe:

‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’


Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven.

Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !!!

Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK!


Comments


bottom of page