top of page
  • Video

BEHA'ALOTECHA 5773

'Bij het door jou doen opvlammen'. Dat is een mondvol vertaling van het ene woord 'beha'alotecha'. Taal is al een wonder op zich, zeker als die taal 'lasjon hakodesj' is, ivriet. Rabbijn gaat hier dieper op in en betrekt daarbij de vorm van de hebreeuwse letters.

Een artikel over het meest oorspronkelijke hebreeuwse schrift, geschreven door rabbijn Michel L. Munk, wordt geciteerd. Fascinerend!

Met het laten opvlammen - beha'alotecha - van de lichten worden ook onze zielen bedoeld. Liefde en ontzag voor G.d zijn de vleugels waarmee wij spiritueel hoger kunnen komen. Zoals in het kabbalistische boek de Zohar en in het chassidische werk Tanya te lezen en te leren valt. U hoort hier over.

Het Pentagon wist pas een half jaar later wat de Rebbe dat halve jaar eerder als verklaring had gegeven voor een ziekteverschijnsel op een Amerikaanse legerbasis in de Stille Oceaan. Wat dat met de parasja te maken heeft...?

Het antwoord zal zeker de SJABBAT SJALOM wens van rabbijn Vorst versterken!Comments


bottom of page