top of page
  • Video

BE’SJALACH 5779de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*’Al ben je nog zo diep in gebed verzonken, als er reddend moet worden opgetreden, doe dat dan!’

Het is een les die Hasjem aan Mosje in de sidra van deze week geeft. En een les voor ieder van ons.


*’Az ja’sier Mosje – Mosje zong.’ Maar hij niet alleen. ‘Oewenee Jisra’eel – Samen met hem het Joodse volk.’

Samen?! Op hetzelfde niveau?!

In de leer van het Chassidoet wordt uitgelegd dat wij toentertijd een zielsverheffing ondervonden en op dat moment, tijdens het zingen van het Lied van de Zee, spiritueel dicht bij Mosje waren opgestegen.


*Eigenlijk staat er taalkundig niet ‘Mosje zong’, maar ‘Mosje zal zingen’.

Rabbijn Vorst merkt op: ‘Hier wordt de Joodse geloofsovertuiging aangeduid dat met het sterven een overgangsfase voor de ziel begint, die tenslotte wordt bekroond met de Techie’jat Hameetiem-Herleving der Doden.


*Verrasend, maar het begin van dit bijzondere lied bevat tevens een scherpe waarschuwing!

Blijf dus luisteren!


*het manna komt ter sprake. En de twee challes, bedekt door het challekleedje.


*U wordt attent gemaakt op het Nieuwjaarsfeest van de Bomen, Toe Bisjwat – op maandag 15 sjewat/21 januari.

Een vraag: waarom viert men in Engels sprekende landen dit feest tweemaal? Op 15 maar ook op 2 sjewat?


Lachen is gezond. Doe dat op de komende dagen van S J A B B A T S J A L OM en van R O S J H A S J A N A L A ‘I E L A N O T

graag weer volgende weekComments


bottom of page