top of page
  • Video

BAMIDBAR - SJAWOE’OT 5779de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Een Joodse Driedaagse dit jaar: Sjabbat en daarna twee dagen Sjawoe’ot-Wekenfeest.*De eerste Sidra van het vierde boek van de Tora: ‘Numeri-Bamidbar – In de Woestijn’ wordt deze Sjabbat gelezen.

Twee vragen: ‘Waarom heeft Hasjeem Zich in een woestijn geopenbaard?’ En ‘Waarom vanaf een berg?’

Op elke vraag in het Jodendom zijn meerdere antwoorden. Blijf dus luisteren én blijf dus vragen.


*‘Zeg tot het huis van Ja’akov. En spreek tot de zonen Israels.’

‘Zeg’ en ‘spreek’. Is dat niet dubbel? U krijgt twee antwoorden op deze vraag. Joods typerend wat betreft de man-vrouw-verhouding; wat van Mama en Papa wordt verwacht.*De Ba’al Sjem Tov overleed op Sjawoe’ot 5520/1760.

Rabbijn Vorst behandelt de Tanya-tekst die op Sjawoe’ot wordt geleerd. Het is een tekst, waarin een buitengewoon aansprekende, verhelderende uitleg wordt gegeven van koning David’s – ook op Sjawoe’ot overleden – 119e Psalm-woorden: ‘Voortdurend, ononderbroken, staan Uw woorden in de hemelen’.

Een mystiek inzicht van voortdurend, nooit en nimmer onderbroken levensbelang. Op deze Sjabbat, op deze Sjawoe’ot Jomtov, en daarna. Tot levenslang ‘veroordeeld’! Baroech Hasjem!


!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

!!! C H A G S A M E A C H !!! !!!

! ! ! K A B B A L A T H A T O R A B E S I M C H A BE’ P E N I M I E J O E T – V E R I N N E R L I J K T !!!


Comments


bottom of page