top of page
  • Video

ACHAREE MOT 5778

de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Jom Kipoer. Speciale ‘vierdelige’ kleding voor de Koheen Gadol-Hogepriester. Eenmalig gebruik. Niet weghangen voor volgend jaar. Waarom niet? Antwoord volgt.

*Orla. De eerste drie jaar mogen boomvruchten niet worden gegeten. Vruchten van het vierde jaar nu ook niet, maar vroeger moesten die vruchten in de Tempelstad Jeroesjalajiem worden gegeten. ‘Zij zijn kodesj – gewijd; als dank aan G.d,’ verklaart de Tora.

En de vruchten van het vijfde jaar? Die mochten gewoon – profaan - thuis worden gegeten.

Een anticlimax? Nee, integendeel! Een opsteker voor ons is het antwoord.

*Is er een link tussen de dagen Jom Ha’atsmaoet en Jom Jeroesjalajiem enerzijds en de ‘bijbehorende’ sidrot Acharee Mot en Kedo’sjiem anderzijds?

Het antwoord op deze vraag verbindt rabbijn Vorst met een tekst in het begin van het derde hoofdstuk van Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen, dat deze Sjabbat aan de beurt is gelezen/geleerd te worden.

*Zondag 29 april is het Pesach Sjenie. Daarom de prangende vraag: ‘Wie handelde terecht nadat het ene bokje - Chad Gadja - door een kat was gebeten? En wie niet?’

Opmerkelijk en origineel het antwoord. Bewaren voor Seideravond volgend jaar!

*Deze Sjabbat heeft rabbijn Vorst jaartijd van zijn in de trein van het Verloren Transport vermoord-omgekomen moeder z.l. Hij leest u bewogen een tekst voor. Acceptatie en dankbaarheid.

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E ME W O R A C H ! ! !

En graag tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorstComentarios


bottom of page