top of page
  • Video

WAJELECH 5778

Even een opmerking vooraf: de drie vorige PORSCHE-PARSCHE video’s werden buiten opgenomen. Deze laatste video van het Joodse jaar had rabbijn Vorst graag zittend in zijn Porsche willen laten opnemen. Heel begrijpelijk. Maar rabbijn Vorst is niet in het bezit van - en zit dus niet in - een auto van dit merk. Hij somt de merken op van auto’s waar hij wel de bezitter van heeft mogen zijn, verklarende: ‘aangeschaft - ik wil geen namen noemen - bij een dealer met wie ik wegloop!’

Ni’tsawiem betekent stevig staan. Wajeelèch betekent gaan. Er wordt ons een belangrijke les geleerd voor de laatste dagen van het jaar 5777 en voor het komende jaar 5778. Geestelijk stevig in je schoenen staan en je verder spiritueel ontwikkelen.

Jaar-sjana. Geschreven met de letters sjien-noen-hee. Met respektievelijk de getalwaarden 300-50-5. Samen 355.

Heel opmerkelijk! Want het Joodse (maan)jaar heeft 355 dagen!

Opmerkelijk? Ergens niet, legt rabbijn Vorst uit. Want de wereld is door het ‘woord’ van G.d tot stand gebracht; woorden bestaan uit letters en letters hebben een waarde, al naar gelang hun volgorde in het Hebreeuwse Aleph Beth. Dus.

U hoort andere voorbeelden en aansluitend een bij #RosjHasjana passende tekst. Over #Oerknal en Schepping.

Nieuwjaarswensen. Betekenisvol uitgedrukt in namen van vruchten en spijzen, gegeten op de eerste avond van het nieuwe jaar. Moge het nieuwe jaar - 355 – een vreugdevol jaar zijn; vreugdevol=besimcha: beth-sien-mem-chet-hee, samen 355!

Het wordt u toegewenst door rabbijn Vorst, in het Hebreeuws geschreven met de letters pee/fee-waav-reesj-samech-tet, samen (u raadt het al)…355!

Inderdaad, moge het komende jaar een gezegend jaar zijn in stoffelijke-materiele zin en in geestelijke-spirituele zin! Voor u, de uwen, het Joodse volk en de hele wereldbevolking! Dat de Masjieach moge komen, met sjofargeluid aangekondigd!

U hoort een voorproefje…

SJANA TOWA OEMETOEKA en een SJABBAT SJALOM gewenst!Comments


bottom of page