top of page
  • Video

WAJEESJEV 5774

Choemasj: 'Wajee'sjev Ja'akov' - aartsvader Ja'akov woonde.' Nee, zegt Rasji op grond van een Midrasj- interpretatie: Ja'akov wil zich inderdaad in alle rust in het land Kena'an settelen. Maar dat is hem niet gegund. Want juist dan begint de ver reikende - en wat later bleek verrijkende - geschiedenis van zoon Joseef die als slaaf wordt verkocht. Luistert u naar de levensbeschouwlijke uitleg van dit alles.


Tehiliem: Deze week is o.a. Psalm 100 aan de beurt te worden uitgesproken. De laatste in een reeks van elf Psalmen door Mosje geredigeerd. 'Dien G.d in vreugde,' laat Mosje ons weten. En het 'waarom' daarvan legt de grootste profeet aller tijden ter plaatse uit.


Tanya: Deze week is het 19 kislev, dat Rosj Hasjana van het Chassidoet wordt genoemd. Op deze dag, ruim tweehonderd jaar geleden, werd Rabbi Sjneur Zalman, de schrijver van het boek Tanya, uit Russische gevangenschap vrijgelaten.

Opnieuw wordt begonnen met het gedurende het jaar rondleren van zijn boek Tanya. Rabbijn Vorst bespreekt de aan de Tora ontleende openingszin: 'Kie karov eelèga - het is jou heel dichtbij om het Jodendom in gedachten, woorden en handelingen te beleven!'


Na dit alles wenst Rabbijn Vorst u een SJABBAT SJALOM en een SJANA TOWA wat betreft het leren en het in praktijk brengen van de Chassidische levensinvulling.Comentarios


bottom of page