top of page
  • Video

WAJEESJEV 5773

Zijn dromen bedrog? Niet altijd. Dat wordt in de sidra Wajee'sjev -- en in de sidrot van de komende weken -- ons aan de hand van de dromen van Joseef, de dromen van de opperschenker en opperbakker en de dromen/droom van Par'o/Pharao heel duidelijk gemaakt.

Alleen in de dromen van Joseef komt naast een stoffelijk element -- de korenschoven -- ook een a.h.w. spiritueel element voor: de zon, de maan en de elf sterren. Heeft dit verschil in dromen een diepere betekenis?

Aan de hand van teksten uit het boek Tanya, teksten die juist met Chanoeka worden geleerd, legt rabbijn Vorst uit dat dit inderdaad het geval is. Heel opmerkelijk.

'Wie had gelijk? De overgrote meerderheid van vergriekste-hellenistische-hervormende joden of de kleine beginselvaste, traditietrouwe groep van Matitjahoe, de Chasjmona'iem/ Maccabiem?'

'Wie nog steeds bestaat!' is het logische antwoord...

Hetgeen ook duidelijk wordt bij de bespreking van het meest beroemde Chanoeka lied, het Maoz Tsoer.Comments


bottom of page