top of page
  • Video

WAJEERA 5775


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


OK, dat de sidra van deze sjabbat 'Wajeera' heet, is logisch. Want het eerste woord is 'wajeera'. Maar een naam is niet alléén maar een naam; een naam heeft betrekking op het geheel. In dit geval wil dat zeggen....Uitleg volgt.


U hoort een samenvatting van wat er allemaal in de sidra van deze week wordt verteld. Waaronder de 'brutale chotspe' van aartsvader Avraham. Voor ons, zijn kinderen, een voorbeeld!


Dat de sjabbat 'zeeger lema'asee weree'sjiet - een herinnering aan de Schepping' is, is zonder meer duidelijk. Maar dat de sjabbat ook 'zeeger lie'tsie'at mits'rajiem - een herinnering aan de Uittocht uit Egypte' is, is minder begrijpelijk. U hoort twee verklaringen; winkeliers opgelet!


Al sprekend over de Uittocht uit Egypte vertelt rabbijn Vorst een G.dsWonderlijke uittocht-geschiedenis die vier jaar geleden plaatsvond.


Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, nam Viktor Fraenkel - de beroemde neuroloog/psychiater, ontwikkelaar van de Logotherapie - zijn tefillien met zich mee. Gemotiveerd als hij was door de Lubavitcher Rebbe. Rabbijn Vorst sprak over Fraenkel in een ontroerende toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking bij het KinderMonument in de Rivierenbuurt van Amsterdam. Bijzonder.

Comments


bottom of page