top of page
  • Video

WAETCHANAN 5780

* Bijzonder: Twee Tora-hoofdpunten in de schitterende sidra van deze week Wa'etchanan!


Het zijn Tora-teksten die altijd op de Sjabbat na de Droevige Drie Weken worden gelezen. Om bij te komen...


Om welke Tora-teksten gaat het? Het zijn de Asèret Hadi'brot - Tien G.ddelijke Uitspraken en het eerste deel van het Sjema Jisraeel.


Rabbijn Vorst laat u horen wat Rambam-Maimonides daarover in zijn wetboek Misjnee Tora ons uitlegt.


* Aansluitend komt het mystiek-filosofische gedicht Adon Olam - waarmee wij 's ochtends opstaan en waarmee velen 's avonds gaan slapen - in de picture. Met een opmerkelijk anders begrijpen van de woorden 'We'acharee kich'lot hakol, lewado jimloch nora'.


Revolutionair? Volgens rabbijn Vorst hoog inspirerend!


* Met welk geluid sprak Hasjem de bovengenoemde Tien Uitspraken uit? Een indringend drievoudig antwoord!


* U hoort, ziet, leest dit alles ná Tisj'a Be'av, ná de Drie Droevige Weken, waarvan de Negen Dagen nog droeviger waren.


Kon daaraan gesleuteld worden?...


Ja. Met een siejoem-einde. Met gedurende deze week een besluitende les van het Talmoed-traktaat Ta'aniet.


Cryptisch? Blijf dan even luisteren.


Tot slot wordt u toegewenst een S J A B B A T S J A L OM O E M E W O R A C H ! ! !


NB: Aarzelend in deze corona-tijd maakt rabbijn Vorst u attent op een opmerkelijke toezegging. Gedaan door de beroemde Tora-wet-geleerde, meest bekend onder zijn erenaam: Chafeets Chajiem: Wat en hoe te zeggen de dank-beracha na het gebruik van het toilet.


Comments


bottom of page