top of page
  • Video

WA'ETCHANAN 5777

De 3 Droefenis-Weken zijn voorbij. Nu zijn de 7 Opwaarts-Weken naar Rosj Hasjana begonnen!

In de sidra van deze Sjabbat worden eerst nog teksten gelezen van mogelijke ballingschap – helaas later werkelijkheid geworden – en daarna volgen verplichtende, maar tegelijkertijd blij makende teksten van de Asèrèt Ha’di’brot - de Tien G.ddelijke Uitspraken - en de parasja van Sjema over de Eenheid van Hasjem en de logische consequenties daarvan.

Anochie Hasjem Ellokècha – IK, G.d, ben jouw G.d. Met deze woorden, nu door Mosje herhaald, openbaart G.d Zich op de berg Sinaj.

Rabbijn Vorst doet een poging uit te leggen wat G.d met deze ‘kennismakende woorden’ de mensheid laat weten. Zeer de moeite waard.

Drie keer gaf de Rebbe een vader van een zieke zoon hetzelfde advies: ‘Laat de tefillien-gebedsriemen van je zoon controleren’. Uw reactie: ‘Ongelooflijk! Hoe kon de Rebbe dat weten?!’Comments


bottom of page