top of page
  • Video

TOLEDOT 5780

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Jitschak en Rivka, het tweede aartsouders-paar van het Joodse volk, zijn met elkaar getrouwd. Rivka had in de sidra van vorige week de vuurproef met waterscheppen voor de knecht van Avraham en de kamelen volledig doorstaan.

*Kamelen. Water. Woestijnen.

Als het JNF, het Joods Nationaal Fonds, toen al bezig geweest zou zijn met het vruchtbaar maken van de woestijn, had Rivka minder water hoeven te putten om de proef te doorstaan.

Rabbijn Vorst vertelt dat en waarom hij iets heeft met het JNF. Hij staat stil bij indrukwekkende artikelen over ‘Waterbeheer in Israel – toen en nu’ in het jongstleden JNF Experience Magazine. Meer dan ‘Kol HaKawod’!

‘Gaan wij eens emigreren naar de planeet Mars?’ vraagt hij zich af. En hij merkt op: ‘Beter zou het zijn om die miljarden en miljarden dollars die aan Ruimtevaart worden besteed, te gebruiken om de Sahara-woestijn vruchtbaar te maken. Goed voor Afrika en haar bewoners. Met behulp van de Universiteit Wageningen en het JNF. Want die beschikken daarvoor over de nodige kennis.’

*Jitschak en Rivka spreken gebeden uit. Aansluitend citeert rabbijn Vorst rector Wagenaar in diens inleiding op zijn vertaling/toelichting van de sidoer-gebedenboek. Indrukwekkend.

De jongste broer van rabbijn Vorst is naar de beroemde geleerde Rasjie én naar rector Wagenaar genoemd. De moeitewaard naar de smakelijke reactie van onze rabbijn te luisteren.

Geheel in vrolijke stemming nu wordt u toegewenst:

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

En een verdere, lichtende maand KISLEEV

met CHANOEKA en het NIK-WINTERMACHANEE van TIKWATENOE aan het eind!S J A B B A T S J A L O M !

Comments


bottom of page