top of page
  • Video

TOLEDOT 5778

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Jitschak en Rivka zijn ‘vorige week’ met elkaar getrouwd. Zo verschillend; passen zij eigenlijk wel bij elkaar?

De herinnering aan een chazan die niet alleen met zijn keel zong, maar ook en vooral met zijn hart, doet rabbijn Vorst antwoord geven op de gestelde vraag.

*G.d gaf ons Zijn Tora. Voor dat ontvangen én voor het Tora-lernen – het leren en bestuderen - danken wij G.d iedere ochtend opnieuw in het Sjachariet-Ochtendgebed. U hoort meer over de bijbehorende Beracha-teksten.

*Plus: ‘baroeg…la’asok bediv’ree Tora.’ Het je bezighouden met Tora-leren wordt vergeleken met het runnen van een bedrijf. Blijf dus luisteren!

*Deze Sjabbat wordt tijdens de ochtenddienst de komende maand aangekondigd: Kisleev. Een maand van wonderen, met aan het eind het wonderfeest van Chanoeka! Maar voor rabbijn Vorst is de eerste dag van deze maand al een bijzondere dag; het is de geboortedag van zijn door de Nazi’s vermoorde moeder z.l.

Hij vertelt dat hij niet alleen de ‘Ba’al Sjem Tov-gewoonte’ heeft om de mizmor-psalm uit te spreken die bij de eigen leeftijd behoort, maar dat hij o.a. ook de mizmoriem-psalmen uitspreekt die bij ‘de leeftijd’ van zijn ouders z.l. horen.

Zo komt rabbijn Vorst te spreken over zijn moeders nieuwe ‘jaar-mizmor-psalm’: de G.dsWonderPsalm 104. Met als logische toegift het G.dsWonder hoe een onlangs op Madagaskar ontdekte spin haar reusachtige web weeft. Evolutionair niet verklaard!

Een S J A B B A T S J A L OM en een C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H wordt u toegewenst.

met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra en nog veel meerComments


bottom of page