top of page
  • Video

TOLEDOT 5773


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Als mensen rabbijn Vorst de klemmende vraag van het 'Waarom?!' stellen, antwoordt hij dat hij de wereld niet heeft geschapen. Waarom G.d de wereld heeft geschapen, begrijpt rabbijn Vorst niet. Waarom G.d de wereld zó heeft geschapen, begrijpt hij ook niet. 'Maar,' verklaart hij 'wij kunnen niet anders concluderen dat zoals G.d de wereld heeft geschapen, deze zo moet zijn.'


Dat is ook het antwoord op de vraag hoe te begrijpen dat Jitschak en Rivka de ouders van Esav / Ezau konden zijn. Het is om met rabbi Cruyf te spreken: 'Elk nadeel hebt z'n voordeel.'


Wat rabbijn Vorst daarmee bedoelt, kunt u hier beluisteren. Tevens hoort u hoe een Chassidische spion, leerling van de eerste Chabad-Rebbe, in het jaar 1812 -- precies twee eeuwen geleden -- dank zij een levensles uit het boek Tanya niet door Napoleon werd ontmaskerd.

Comments


bottom of page