top of page
  • Video

TEROEMA 5776


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Maak Mij een heiligdom. Dan zal Ik bij jullie van binnen wonen!'

G.ds opdracht in de sidra van deze week.

Is die opdracht nog altijd van toepassing?

Ja. want iedere ochtend, wanneer wij wakker worden, worden wij wakker in G.ds Heiligdom.

Het Heiligdom van het aardse leven. En verklaren in dankbaarheid:


'Modè anie lefanèga - ik dank U, G.d

mèleg chaj wekajam - Heerser, levend en altijd bestaand

sjè-hè-gè-zarta bie nisj'matie - omdat U mijn levensziel in mij hebt teruggebracht begèmla - met liefdevolle zorgzaamheid

rabba èmoenatèga - groot is het vertrouwen dat ik in U heb. En groot is het vertrouwen dat U in mij hebt.


Rabbijn Vorst legt uit op welke wijze de handen daarna 'ritueel' gewassen worden. En hij roept ouders op: 'Laat je dochtertje / zoontje / je kinderen hun prachtige DagOpeningsZinnen opzeggen - bladzijde 1 in de Dasberg-sidoer. Gevolgd daar door Tenach-Bijbelteksten voor iedereen. Wat een schitterend begin van opnieuw een dag in G.ds Heiligdom!'


Eens eindigt het aardse leven. Een aantal jaren geleden overleed op 4 Adar - de datum van deze Sjabbat - Martha Posno. Rabbijn Vorst schreef over deze bijzondere vrouw in zijn boek 'Vorst ontdooit'. Hij leest u voor; aangrijpend en inspirerend.Comments


bottom of page