top of page
  • Video

SJOFTIEM 5781

*Opnieuw wordt aandacht geschonken aan mizmor 27, de psalm die in de maanden Elloel en deels Tisjrie wordt uitgesproken.

Met speciale aandacht voor de Relatie Vader-Moeder en de Baby die daarna geboren gaat worden.

Ook laat koning Dawied ons in deze psalm weten dat de ziel - na ‘ad mee’a we’esriem sjana - de 120 jaar ’aards’ leven’ - in zielstoestand blijft voortbestaan.

Het is goed, meer dan dat, het is aan te raden om ook in deze twee maanden Elloel en Tisjri daarop gefocust te blijven.


*Eveneens opnieuw, in deze sidra weer aandacht aan het bestaan van Vluchtsteden. Letterlijk vroeger – en ook in de toekomst – in Erets Jisraeel, het Joodse land.

De maand Elloel wordt a.h.w. als een vluchtstad beschouwd. Met de bedoeling:

om veilig te zijn met het oog op de eventuele beschuldigingen van de Hemelse Openbare Aanklager. Straks op Rosj Hasjana en daarna op Jom Kippoer.


*Rabbi Sjne’or Zalman van Liadi, de Ba’al Hatanya, schetst het karakter van de maand Elloel als Ha’sjem zijnde als een Mèlèch Bassadè – een Koning in het Veld. Heel verhelderend en inspirerend!


Rabbijn Vorst geeft uitleg.


*Vier dollars! Waarom Vier? Wowwww! Blijf luisteren! Inspirative!


* U hoort de gebruikelijke wensen voor Sjabbat en voor de maand Elloel! Inclusief: Blijf gezond!Comments


bottom of page