top of page
  • Video

PINCHAS 5772

"Wat krijgen we nou?! Zomaar een vooraanstaand persoon doden?!" Het is de reactie van velen na het optreden, vorige week, van Pinchas. Wat was G.ds reactie op deze volksreactie na Pinchas' reactie op Zimri's actie? Luistert u maar.

In verband met dit alles de vraag waarom het Staande Gebed 'Sjemone Esre' heet, het 18-gebed, terwijl het uit 19 berachot bestaat.

Misjpochologie, een joodse hobby. U kunt wat dat betreft inde sidra van deze week uw hart ophalen.

Mosje met pensioen, achter de woestijngeraniums? Hoor hoe Mosje met deze G.ddelijke beslissing omgaat.
Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page