top of page
  • Video

NOACH 5780


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*De laatste letter van de Tora is de letter lammed. Op Simchat Tora afsluitend gelezen. De eerste letter van de Tora is de letter beet/weet. Op Simchat Tora direct daarna beginnend gelezen. U hoort een prachtige gedachte, die het al duizenden jaren voortbestaan van het Joodse volk verklaart. En die dus ook van belang is met het oog op de toekomst!


*Ellokiem en Hasjem. Twee namen/manifestatie-vormen van G.d bij de Schepping. Rabbijn Vorst geeft uitleg. Hij vertelt verduidelijkend over een G.dswonder: de verlamde dochter van Rabbi Tsewie-Hirsj - leerling van de beroemde Chassidische Chozé van Lublin – blijkt plotseling te zijn genezen. Blijf luisteren!


*Na al dit hemelse nu heel praktisch: wat schrijft de filosoof en tevens wetsgeleerde Rambam-Maimonides over het onderwerp van Verloren/Gevonden voorwerpen? U hoort een korte uiteenzetting, gebaseerd op Tora-teksten van 3300 jaar geleden!


*Behorend bij de sidra van deze Sjabbat – Noach - volgt een opsomming van de zgn. Zeven Noachidische Wetten. Voor verdere uitgebreide informatie daarover wordt naar internet verwezen.


*Indringende citaten uit de Haftara-Profetentekst van deze Sjabbat worden u voorgelezen. Troostvol.


*De bijzondere maand Tisjri is voorbij. Welk besluit neemt u eruit mee? Rabbijn Vorst doet een gevoelvolle suggestie.


Comentários


bottom of page