top of page
  • Video

MISJPATIEM 5778rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK


- Waarom wordt in de sidra van deze week het supra-rationele Melk-Vlees-verbod tussen de begrijpelijke intermenselijke gedragscode vermeld?

Goeie vraag. Nu nog een antwoord.


- Het is deze Sjabbat de eerste van vier bijzondere Sjabbat-dagen: Sjabbat Sjekaliem. Op weg naar de Pesachmaand Niesan en het Poeriem-Lotenfeest in de eerder komende maand Adar.

Rabbijn Vorst legt het een en ander uit. Hij gaat ook in – het boek Tanya citerend – op het begrip Mesieroet Nèfèsj – de bereidheid je leven in te zetten en op te offeren voor G.ds Goede Zaak. Zoals koningin Esther in de Poeriem-geschiedenis ons toonde.


- In het Sjachariet-Ochtendgebed citeren wij de profeet Tsefanja. Niet alleen dat G.d ons weer terug zal brengen, verklaart de profeet. Maar: ‘Ik, G.d, zal mét jullie terugkeren!’

Wat dat betekent, wordt u uitgelegd.


- Mosje is deze week vooral G.ds wet-doorgever. Eerder nog was hij al de leider van het Joodse volk. Tachtig jaar was hij toen hij - samen met broer Aharon - voor Pharao-Far’o stond.

Met het noemen van de 80-jarige leeftijd laat rabbijn Vorst honingbijen binnenvliegen. Daarbij de Engelse Sjaak Spier citerend met zijn beroemde uitspraak ‘To be a be,’ etc.


Dit alles garandeert u de vervulling van de vorstelijke wensen voor een sfeervolle Sjabbat en een vrolijke maand Adar:

! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E SJ A D A R T O V O E M E W O R A C H ! ! !

Comments


bottom of page