top of page
  • Video

MIKEETS 5777

Dagdromen. Dag dromen! Dag, dag! Dromen zijn immers bedrog!

??!! En hoe dan te verklaren de voorspellende dromen in de sidra van deze en van vorige week?

Bewegend over de tijd-as wordt deze vraag beantwoord.

Rabbijn Vorst gaat in op de essentiele betekenis van Chanoeka en beschrijft de clash tussen het Hellenistisch-Joodse establishment en de kleine groep beginselvaste groep volgelingen van Matitjahoe en zijn zonen. Want het is immers logisch te weten wát je eigenlijk met Chanoeka aan het vieren bent...

Deze spirituele visie wat Jodendom is, is o.a. te vinden in het gebed Ellokaj nesjama sjènatatta bi, dat elke ochtend wordt gezegd. U hoort een toelichting, genomen uit het schitterende en diepgaande boek The World of Prayer, geschreven door een van de vooraanstaande rabbijnen van de twintigste eeuw, Rabbi Dr. Elie Munk z.l.

De Haftara-Profetentekst van Sjabbat #Chanoeka is genomen uit het Tenach-Bijbelboek Zecharja. De naam van deze profeet betekent: Gedenk G.d. Voortdurend. Overal.

Kan het toepasselijker met de menora voor het raam en op openbaar terrein?!

Een S J A B B A T S J A L OM en een C H A N O E K A S A M E A C H wordt u toegewenst ! ! !Comments


bottom of page