top of page
  • Video

LECH LECHA 5778


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Lech – ga. Lecha – naar jezelf; naar je diepere zelf. Wat betekent deze opdracht aan de stamvader van het Joodse volk? Een opdracht, waarmee ook de andere volkeren zullen worden gezegend?


Rabbijn Vorst probeert in korte bewoordingen uit te leggen wat het begrip Jeesj mee’Ajin – Iets uit Niets betekent. Jee’tsèr Tov, Jee’tsèr Hara’; u hoort er meer over. Ook de formulering van Einstein z.l. wordt weer geciteerd: ‘G.d is – minstens – de n+1e dimensie’. Hoe bereik je je diepere zelf? O.a door middel van het doorvoeld uitspreken van de tefilla – het gebed. Wrang vraagt rabbijn Vorst zich af waarom het sneldawwenen/snelbidden niet in het Olympisch programma is opgenomen. En tevens het sprintnummer snelkaddiesjen…


Deze vrijdag is het 7 Chesjwan. Een bijzondere datum op de Joodse kalender. Zorg voor de ander, houd rekening met de ander; daar heeft deze dag mee te maken. Blijf dus luisteren. De kracht van de zegen geeft G.d aan Avraham. Een toepasselijke tekst wordt u voorgelezen.


Comments


bottom of page