top of page
  • Video

KIE TAVO 5774

Werden Jaffa's sinaasappelen in de tijd van de Tempel naar Jeroesjalajim gebracht? En avocado's?

Rabbijn Vorst vertelt over het Tora-gebod van de bikoeriem, de eerste vruchten, die de eigenaren naar de kohaniem-priesters in de Tempel brachten.

Ook nu kan men bikoeriem brengen. Maar dan in een andere betekenis. Origineel!

Daarna toont Micha Hony van mediart@dds.nl - onze filmer - u de 'bikoeriem' van Zelig Katzman die deze sjabbat met G.ds hulp barmitswa wordt.


Een prachtige mizmor-psalm deze week: psalm 66. 'Kom en zie wat G.d tot stand heeft gebracht; Zijn daden vervullen de mens met ontzag. Ook jullie volkeren, prijst G.d; laat luide horen hoe jullie G.ds lof verkondigen!'

'Wij zijn door vuur en water gegaan,' gaat de tekst verder. De tsadiek Rabbi Azulai verklaart deze woorden op prachtig mooie wijze.


Deze week in het boek Tanya een uiteenzetting die 'toevallig in de maand Elloel' wel heel op zijn plaats is. Uitgelegd wordt dat ieder jaar op de dag vóór Rosj Hasjana een diep verborgen G.ddelijk licht in verborgenheid verdwijnt. Maar dan de vraag wat daarvoor in de plaats komt. De Ba'al haTanya, Rabbi Sjne'oer Zalman van Liadi - het is deze Sjabbat, 18-Chaj Elloel, zijn geboortedag en ook die van de Ba'al Sjem Tov - geeft een fascinerend antwoord.


Het G.dsWonder van deze week? Het feit dat wij ieder jaar weer in de maand Elloel G.d als 'Koning in het veld' kunnen benaderen, tot Hem terug kunnen keren, ook nadat wij de gotspe hebben gehad steeds weer te doen, te zeggen, te denken wat tegen Zijn wil en wens ingaat, dat feit beschouwt rabbijn Vorst als een G.ds Wonder!


Onder bazuingeschal van de sjofar wordt u gewenst een SJABBAT SJALOM OEMEWORACH!Comments


bottom of page