top of page
  • Video

KIE TAVO 5773

Wat verklaarde de in 1760 overleden Ba'al Sjem Tov in 1892(!) aan Rabbi Sholom Dovber - de vijfde Lubavitcher Rebbe - op vrijdagavond?!

Het is deze sjabbat Chaj -18 Elloel; de geboortedag van de Ba'al Sjem Tov (5458 - 1698) en tevens de dag dat hij op 36-jarige leeftijd 'naar buiten trad'. Oftewel het begin van het Chassidisme. Het is ook de geboortedag van Rabbi Sjneur Zalman van Liadi, de eerste Chabad Rebbe.

Ter gelegenheid van dit alles citeert rabbijn Vorst een deel van de boven aangeduide 'hemelse openbaring'. Heel bijzonder!

In de sidra van deze sjabbat staan prachtige zegeningen. Maar ook de meest verschrikkelijke rampzalige gebeurtenissen. Hoe - mogelijk? - daarmee om te gaan? U hoort hoe en waar de bekende melodie op de woorden 'Anie Ma'amien' is ontstaan. Aangrijpend!Comments


bottom of page