top of page
  • Video

JITRO 5772


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


In de sidra van deze week staat de Matan Tora -- de Openbaring op de berg Sinai centraal. Het woord bestaande uit de letters chet-reesj-waav-taav kan gelezen worden als charoet = ingegrift èn als cheroet = vrijheid! Uitleg volgt. De tekst van de Asèret Hadi'brot, de zgn. Tien Geboden, bestaat uit 620 = 613 + 7 letters. Uitleg volgt.


Na 26 geslachten komt de letter Aleph eindelijk aan de beurt. Een diepzinnige en inspirerende Kabbala-Chassidische verklaring wordt door rabbijn Vorst gegeven. Tenslotte: de Tora had niet gegeven kunnen worden als er toentertijd zelfs maar één lid van het joodse volk had ontbroken. Deze eenheidsgedachte geldt nog steeds!

Comments


bottom of page