top of page
  • Video

EMMOR 5781

*Rabbijn Vorst ging zondag als chazan voor in het de gebeden.

Chazan, ook sjelieach tsiboer genoemd, is de voorganger tijdens de sjoeldienst; hij is de afgezant van de gemeente tijdens de dagelijkse en wekelijkse tefillot-gebeden.

Rabbijn Vorst vergelijkt de sjelieach tsiboer – vaak als sjatz afgekort – met de dirigent van een orkest. Een dirigent moet inspirerend zijn. Inspirerend naar de orkestleden; inspirerend naar het publiek.

Dan, alléén dan, trek je volle zalen…

Vol vuur en overtuiging - maar ook verdrietig en teleurgesteld - vertelt hij hoe het zou moeten zijn. In de hoop dat kandidaat-chazaniem naar hem zullen luisteren.

Woordgrapjes na het bovenstaande brengen zijn en uw stemming weer terug.

*’Zeg tot de kohaniem en zeg hen.’

Met die woorden begint de sidra van deze week. Het is de opdracht van ouders en van geestelijke leiders ten opzichte van de jongeren, de komende generatie.

In dit verband vertelt rabbijn Vorst over de Kinder-Séfer-Tora-rollen die in Jeroesjalajiem werden en worden geschreven. Een oproep volgt, o.a. aan ouders/grootouders, om ook een letter in zo een Tora-rol voor kinderen/kleinkinderen/kennisjes te kopen.

Al bijna twee miljoen kinderen gingen hen voor en hebben nu hun eigen letter in zo een Séfer Tora voor Kinderen. U hoort wonderlijke geschiedenissen die plaatsvonden na het kopen van zo’n letter.

Prijs van zo’n letter: één euro!

Verdere informatie: kindertora@gmail.com

*Deze week, maandag, was het Pesach Sjeenie; Feest van Herkansing. U hoort daar meer over.

*Tevens is het deze week, vrijdag, Lag Ba’Omer. Het is de sterfdag van de legendarische Misjna-geleerde Rabbi Sjim’on bar Jochaj. Schrijver van het mystieke boek De Zohar.

Aansluitend wordt de vraag, gesteld in het vijfde hoofdstuk van Pirkee Awot – Spreuken der Vaderen: ‘Waarom schiep G.d de wereld in tien gezegden? Het had toch ook in één gezegde gekund!’

Wow! Wat een diepgaand en leerzaam antwoord geven de chachamiem-geleerden ons op deze vraag!

*Rabbijn Vorst stelde het vorige week op prijs uw mening te weten wat betreft het wel/niet doorgaan met deze PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK films en teksten.

Hij spreekt zijn dank uit voor de vele positieve reacties. Doorgaan dus. U wordt aansluitend gewenst

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

graag weer tot volgende week

https://kidstorah.org/コメント


bottom of page