top of page
  • Video

EEKEV 5780

* 'Ma Hasjem Ellokècha sjo'eel mee'immach - Wat vraagt G.d van jou?'

Deze vraag stelt Mosje in de sidra van aanstaande Sjabbat.

En Mosje geeft ons meteen het antwoord: 'Alleen maar vrees/ontzag voor G.d hebben.'

'Alleen maar?' vraagt de Gemara/Talmoed verwonderd. 'Is dat een kleinígheid?'

'Ja. Inderdaad. Voor Mosje is dat een kleinigheid...'

Blijf luisteren hoe in het klassieke Chassidische meesterwerk Tanya op dit alles wordt ingegaan.

U hoort een tweevoudig antwoord.

Met daarin een in gedachten (!) verzonden telegram als illustratie.

Verzonden door een oom van mijn vrouw ingaande Lag Ba'Omer 1946.

Vanuit een Goelag-werkkamp in het toenmalig communistische Rusland.

Diezelfde avond in New York ontvangen...

* U hoort ter verdere illustratie rabbijn Vorst vertellen over wonderen in de Zondagse Dollar-Line.

* Helaas, de corona-pandemie is nog niet voorbij. Rabbijn Vorst maakt u - opnieuw aarzelend - attent op een vorige week besproken 'advies' van de beroemde Chafeets Chajiem wetgeleerde.

Uiteraard wordt u een S J A B B A T S J A L O M ! toegewenst. En een B L I J F G E Z O N D !

Met G .D S H U L P ! A M E E N W E ' A M E E N !!!Commentaires


bottom of page