top of page
  • Video

EEKÉV 5778


de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK


*Dawwenen - vroeger werd het ‘oren’ genoemd (van ‘ora et lebora’) - bidden. Waar eigenlijk in de Tora staat het voorschrift om gebeden uit te spreken?

Rambam-Maimonides geeft antwoord. En spreekt er uitvoerig over. U hoort daarvan een beginnetje.


*’Om u te doen weten, dat de mensch niet van het brood alleen leeft, maar van alles, wat uit de mond des Eeuwigen komt, de mensch kan leven.’

Zo vertaalt Opperrabbijn Onderwijzer z.l. in zijn beroemde en nog steeds gebruikte Choemasj-uitgave een tekst uit de sidra van deze week.

Maar nu de vraag: ‘Heeft G.d een mond?!’

Het antwoord is ‘Ja en nee.’


Rabbijn Vorst gaat hier verder op in. Hij staat bevlogen stil bij de reeks aansluitende G.dsWonderen waardoor wij in staat zijn om te kunnen Denken-Spreken-Horen-Herinneren.


Zijn logische conclusie is dan ook dat wij dit wonderlijke, door G.d aan ons gegeven spraakvermogen positief moeten gebruiken. In onze onderlinge relaties; hoe wij positief mét elkaar en óver elkaar moeten spreken.


En in onze relatie tot Hasjeem; wanneer wij - door van deze bovengenoemde G.dsWonderen gebruik te maken - in gebeden en in Tora-leren ons met G.d verinnigen.


Als wij hieraan voldoen is het zeker dat het gaat worden een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !


Comments


bottom of page