top of page
  • Video

EEKÈV 5777de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Nog steeds is Mosje aan het woord. Nog enkele weken – na op de 1e dag van de 11e maand met zijn afscheidsrede te zijn begonnen – en dan zal de grootste van alle profeten op 7 Adar door G.d worden teruggenomen.

‘Ma Hasjem Ellokècha sjo’eel mee’immach - wat verlangt Hasjem, jouw G.d, van jou?’


Het is één vraag die Mosje ons ieder jaar weer in deze sidra van de week stelt. Eén vraag, met meer dan één antwoord. Een van de antwoorden luidt niet vragend, maar bevestigend: ‘Ma – Wat. Dát is wat Hasjem van ons verwacht.’

Niet duidelijk? Blijf dan luisteren…


Voor de 4e keer wordt in de Tora het voorschrift van de Tefillien-Gebedsriemen genoemd. Iedere doordeweekse ochtend gelegd. In sjoel. Of thuis. Ook op reis. Waar dan ook.


Maar wist u dat zelfs in Auschwitz Tefillien werden gelegd?! Luister naar wat Elie Wiesel daarover vertelt. Ongelooflijk! En tegelijkertijd, hoopt rabbijn Vorst, praktisch inspirerend!


20 av – de overlijdensdag van Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, vader van de Rebbe - valt dit jaar op Sjabbat.

Rabbijn Vorst vertelt hoe ruim 50 jaar geleden, toen 20 av ook op Sjabbat viel, de Rebbe als chazzan in de dienst voorging. Hij herinnert zich de schitterende melodie die de Rebbe op een van de gebeden zong. ‘Pe’eer wegawod noteniem lisj’mo – Pracht en eer verlenen zij aan Zijn Naam.’ Ontroerend!


Zoals gebruikelijk besluit rabbijn Vorst met alle goeds te wensen, inclusief een

! ! ! S J A B B AT S J A L OM ! ! !

graag tot de volgende week: www.chabad.nl/rabbijnvorst


Comentarii


bottom of page