top of page

De Evolutie van de Eiffeltoren #16 - De wonderwereld van de ‘Oerknaller’


Op Sjabbat 16 september 2017 was het volgens de Joodse kalender 25 elloel. Een heel bijzondere datum. Vijf dagen vóór Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar. Volgens de Joodse traditie werd op Rosj Hasjana de mens geschapen. Dat was op de zesde dag van de Scheppingsweek. Terugrekenend refereert 25 elloel dus aan de eerste dag!


Als we in het verhaal van de Schepping lezen “… het was avond geweest en het was morgen geworden: de eerste dag”, staat daar in het Hebreeuws niet het gebruikelijke woord voor ‘eerste’. Er staat niet jom rie’sjon, maar jom èchad. Dat wil zeggen: de Dag van de Eenheid!


Jo Dunkley, een Britse wetenschapper, verbonden aan het Europese Planck Ruimte Onderzoekscentrum, merkte op: “De idee van inflatie klinkt ons bizar in de oren, maar alles van wat van belang is, alles wat wij vandaag zien – het heelal, de sterren, de planeten – kwam op dat éne moment tot bestaan, in minder dan een triljoenste van een seconde.”


De theorie van de Oerknal en de beschrijving in de Tora van de Schepping komen zo wel heel dicht bij elkaar. Want: • met de Oerknal kwamen tijd en ruimte tot stand • dat wil zeggen dat de ‘Oerknaller’ boven de begrenzingen van tijd en ruimte is verheven • maar dat betekent niet dat Hij in tijd en ruimte afwezig zou zijn. Want dan zou Hij wel begrensd zijn • de ‘Oerknaller’ is dus – ‘ondanks’ zijn verhevenheid – toch in tijd en ruimte aanwezig


Of met Einstein geformuleerd: “G’d is minstens de n+1e dimensie en daarmee boven onze n-dimensionale wereld verheven, maar tevens in onze n-dimensionale wereld aanwezig en actief.”


Je moet er oog voor hebben, er voor open staan, maar wie goed kijkt, kan zien, inzien, dat wij inderdaad in een wonderwereld leven.

Commentaires


bottom of page