top of page

De Evolutie van de Eiffeltoren #1 - Even een voorafje


INLEIDEND WOORD Leraar: 'Welke vogel heeft zich evolutionair het beste aangepast?' Leerling: 'De kip. Want die legt eieren die in de dopjes passen.'

Grapje. Zo ongeveer ergens gelezen.

'Dat er evolutie heeft plaatsgevonden, wordt tegenwoordig door vrijwel elke bioloog aanvaard.'

Geen grapje. Het is een citaat in een schoolboek over Evolutie.

Er wordt mij gevraagd waarom men juist míj heeft gevraagd deze vragen te beantwoorden?

Ik ben rabbijn én ingenieur. Dus die man moet het wel weten, redeneert men. En biologie was bovendien een van mijn lievelingsvakken op de middelbare school, de toenmalige HBS-B. Met speciale belangstelling voor Evolutie.

AFSPRAAK VOORAF:

Ik wil benadrukken - vreemd misschien voor een rabbijn - dat wij G.d er voorlopig buiten laten: • De evolutietheorie wil ik namelijk zuiver op wetenschappelijke gronden benaderen en beoordelen. • Afhankelijk van het resultaat en de conclusies kunnen wij dan later eventueel bekijken of het bestaan van G.d als Schepper wel of niet nodig is om het ontstaan van leven enz. te verklaren.


DE EIFFELTOREN Vraag: 'Welk zoogdier staat het dichtst bij de mens?' Antwoord: 'De koe.'

Want een koe kan net als de mens praten. Je hoort het als de boer de wei in komt. De koe loeit hem tegemoet: ‘boe...’ Alleen met de letter r heeft de koe nog moeite.

Ik studeerde weg- en waterbouw. Als ingenieur moet je kunnen ontwerpen. En, omgekeerd, als ik een bouwwerk zie, vraag ik mij af en wil ik weten hoe dat bouwwerk tot stand is gekomen.

De Eiffeltoren bij voorbeeld: • gebouwd tussen 1887 en 1889 • hoogte 324 meter • materialen: voet van de toren beton, grind en staal 1e t/m 3e verdieping smeedijzer • totale gewicht 10.100.000 kg metalen geraamte 7.300.000 kg • samenstelling: 18.038 stukken metaal 2.500.000 klinknagels • de Eiffeltoren staat op vier poten en loopt slank toe naar boven (zie voor meer gegevens o.a. Wikipedia).

Waarom heb ik juist de Eiffeltoren als voorbeeld gekozen?

Omdat ik in een biologieboek een tekst over de giraffe tegenkwam. En de giraffe is de Eiffeltoren van de dierenwereld. Immers, ook de giraffe staat op vier poten en loopt slank toe naar boven. En net als bij de Eiffeltoren wil ik ook wat betreft de giraffe weten via welk mechanisme dit dier tot stand is gekomen.

Gelukkig vond ik een antwoord. In het eerder aangehaalde biologieboek. [In dat boek wordt daarbij opgemerkt dat de okapi - zónder een lange hals - de enige huidige verwant van de giraffe is.]

Hier in dat biologieboek de desbetreffende tekst:

'Bij de voorouders van giraffen bijvoorbeeld kunnen bepaalde mutaties een toename in de neklengte hebben veroorzaakt. 'Een mutant (een organisme met een bepaalde mutatie die in het fenotype tot uitdrukking komt) is dan in het voordeel, doordat hij aan meer bomen van de bladeren kan eten.' 'Daardoor heeft een mutant een grotere overlevingskans dan giraffen met de oorspronkelijke neklengte. 'Door een opeenvolging van mutaties, recombinaties en natuurlijke selectie zouden de huidige giraffen met lange hals zijn ontstaan.'

'Zouden'. Het is dus een veronderstelling. Het is dus niet zeker dat dit het gezochte mechanisme is. Laten wij proberen deze theorie op waarschijnlijkheid te beoordelen.


DE NEK VAN DE GIRAFFE De giraffe is een kosjer dier. Hij herkauwt en heeft gespleten hoeven.

Als wij vroeger thuis giraf aten, vroeg ik, net als bij kip: 'Geef mij maar het halsje!' [grapje].

• de giraffe heeft een opmerkelijk lange nek; maximaal 2 meter • de nek kan wel 230 kilo wegen • de kop en de nek worden opgehouden door - in vergelijking met de verwante okapi - buitengewoon grote, sterke spieren • het hart moet via de lange nek bloed naar de kop en de hersenen pompen. Het hart is dan ook - opnieuw in vergelijking met de okapi, maar ook in vergelijking met andere zoogdieren - extreem krachtig. Twee meter bloed de hoogte in pompen! • daarom ook is de bloeddruk van een giraffe veel hoger dan die van andere zoogdieren • de wanden van de aderen en slagaderen zijn in verband met dit alles extra dik en gespierd • tussen de hartslagen door mag het bloed in de slagaders niet naar beneden zakken - daarvoor zorgen aderkleppen, een soort ventielen, in de slagaders

Gezien de tekst hierboven zouden dus door een voortdurende, maar ongerichte opeenvolging van mutaties, recombinaties en natuurlijke selectie al deze aanpassingen evolutionair vanuit de gezamenlijke voorouder van de giraffe en de okapi hebben plaatsgevonden. En vergeet ook niet de nodige aanpassingen van het evenwichtsorgaan en de bijbehorende interpretaties.

Even een schets wat wij ons bij het ontstaan van die lange nek moeten voorstellen:


Met andere woorden: niet alleen de nek moet evolutionair zijn veranderd; het hele lichaam van de oer-giraffe moet evolutionair veranderd zijn. Door middel, nogmaals, van steeds weer en opnieuw, toevallige, ongerichte opeenvolging van mutaties, recombinaties en natuurlijke selectie.

Wat is een recombinatie: ◦ Het materiaal van beide exemplaren van een chromosoom wordt uitgewisseld aan het begin van de geslachtscelvorming. ◦ Door recombinatie geeft een oudercel aan haar dochtercel een mix van eigenschappen door.

Wat is een mutatie:

◦ Door een overschrijffout bij de celdeling of door een niet gerepareerde beschadiging van het DNA ontstaat een verschil tussen het DNA van een oudercel en haar dochtercel.

In het biologieboek ‘Biologie overal’ las ik:

◦ Nucleinezuren kunnen gemakkelijk in de war raken door ultraviolette straling, andere soorten straling of chemische stoffen. ◦ Nucleinezuren kunnen ook veranderen door contact met virussen. ◦ Een verandering in nucleinezuren leidt tot veranderingen in chromosomen. Zo’n verandering heet een mutatie. ◦ De meeste mutaties zijn dodelijk; maar één op de miljoen mutaties is gunstig of neutraal.

Op grond van het bovenstaande zou dus geconcludeerd moeten worden - dat de opmerkelijk lange en aangepaste nek van de giraffe - plus de noodzakelijke veranderingen in het lichaam waar deze nek aan ‘vastzit’ tot stand zijn gekomen dank zij het mechanisme van een voortdurende, toevallige, ongerichte opeenvolging van Mutaties, Recombinaties en Natuurlijke Selectie.

De vraag die ik mij / jullie stel: ‘is dit scenario waarschijnlijk of niet waarschijnlijk?’

Bovenste rij van links naar rechts: volgens Lamrack. De giraffe krijgt tijdens zijn leven een lange nek door het strekken van de nek naar de hoge blaadjes.

Onderste rij van links naar rechts: volgens Darwin. De giraffe met korte nek gaat dood en er komen giraffen met een steeds langere nek.


Geef nog geen antwoord.

Raadpleeg eerst het volgende boek of lees in ieder geval wat hier over deze boeken is afgedrukt: 1 Cees Dekker, Ronald Meester, René van Woudenberg, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? ISBN 90 259 5483 9 2 Lee Spetner, Not by chance! ISBN 1-880582-24-4 3 Isaac Joseph Brandstädter, Evolution Science & Judaism. ISBN-13: 978-9652296351 of ISBN-10: 965229635X 4 Ronald Meester, Arrogant–waarom wetenschappers vaak minder weten dan ze denken. ISBN 978 90 259 0346


ENKELE CITATEN

Ik wil deze 1e aflevering van DE EVOLUTIE VAN DE EIFFELTOREN beëindigen met enkele citaten uit de inleiding van het hierboven genoemde, door vooraanstaande professorale hooggeleerde wetenschappers geschreven, boek: ‘Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? – Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie’.

Mijn advies: koop dat boek!


Is het werkelijk zo dat Darwin voor eens en voor altijd heeft aangetoond dat wij ten diepste slechts een toevalsproduct zijn? Geeft de structuur van het heelal werkelijk de indruk dat er voor een ontwerpgedachte geen plaats meer is?

◦ Wij menen van niet….En hoe meer we weten over de biochemische processen die nodig zijn geweest voor het ontstaan van leven, des te hopelozer lijkt de taak om te begrijpen hoe dat heeft kunnen gebeuren.

◦ Hoe meer we snappen van de zeer precieze condities die nodig zijn om leven op aarde mogelijk te maken, hoe meer verbazingwekkend het lijkt te worden dat er überhaupt leven is.

◦ …is het rationeel of zelfs onontkoombaar om tot de conclusie te komen dat er ontwerp aan de wereld ten grondslag ligt.


VOORLOPIGE CONCLUSIE Beantwoord nu de vraag die ik mij / jullie stelde: ‘ Is het scenario ‘Mutatie–Recombinaties–Natuurlijke Selectie’ inderdaad het mechanisme dankzij welke de giraffe – inclusief alle noodzakelijke veranderingen in zijn lichaam – aan zijn lange nek is gekomen?

Hoeveel procent waarschijnlijk; hoeveel procent onwaarschijnlijk?

Op grond van het bovenstaande meen ik te mogen concluderen dat het ‘Mutatie-Scenario’ - laten wij het verkort zo noemen - op exact-wetenschappelijke gronden gebaseerd, niet het verklarende mechanisme kan zijn.

Toch wil de ingenieur in mij weten hoe de giraffe dan wel tot stand is gekomen. Zoals ik mij dat bij de Eiffeltoren afvroeg. Want hier kunnen wij niet onderuit: net zoals de Parijse Eiffeltoren bestaat, bestaat de Eiffeltoren van het dierenrijk, de giraffe. Hij bestaat zoals hij is. Maar hoe, hoe is hij tot stand gekomen?!

Bovendien:

als het Mutatie-Scenario niet het mechanisme is om de lange hals van de giraffe te verklaren - met terugwerkende kracht redenerend - kan het Mutatie-Scenario evenmin het mechanisme zijn geweest via welke uit de veronderstelde gezamenlijke voorvader van de giraffe en de okapi de huidige giraffe en okapi hebben kunnen ontstaan.

Met andere woorden:

de veronderstelde voorvader heeft nimmer bestaan. Oftewel, weer anders gezegd: de giraffe en de okapi hebben geen evolutionaire voorvader. Maar zij zijn er wel! Hoe dat te verklaren?

Een logische vraag. Nu nog een logisch antwoord.

Comments


bottom of page