top of page
  • Video

TOLEDOT 5775


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Tweemaal Mazzeltov! Een tweeling!! Jacob en Ezau!!

Tweemaal Mazzeltov...?

Ja, de confrontatie van de tweelingbroers Ja'akov en Esav, zo verschillend, zo tegengesteld. Wat heeft G.d daarmee bedoeld?

U hoort verschillende - inderdaad, van elkaar verschillende - antwoorden.


In het lied Sjalom Aleegem begroeten wij vrijdagavond de sjabbat-engelen bij hun binnenkomen. Welkom in vrede. Wil ons in/met vrede zegenen. En vervolgens: tseetegem besjalom; dag, bye!

??? Vreemd; direct bij hun binnenkomen weer uitgeleide doen?! Dat doe je gasten toch niet aan?! U hoort een vredelievende verklaring. Inspirerend, motiverend.


Na het zingen van het lied Sjalom Aleegèm zingt de heer des huizes Ee'sjèt Chajil, het loflied op de joodse vrouw. (Rabbijn Vorst vraagt zich verbijsterd af waarom in een tijd van emancipatie en evrouwcimatie de dames vrijdagavond nog steeds niet een loflied op de joodse man zingen?!...) U hoort een onderhoudende geschiedenis over de legendarische Sefardische opperrabbijn Mordechaj Eliejahoe.


Rabbijn Vorst vraagt: 'Kunnen wij zeggen dat aan de machtsconfrontatie 'Jacob - Esau' een einde is gekomen?' Misschien wel.

Maar dat kan zeker niet gezegd worden van de nog oudere machtsconfrontatie Izak - Ismael'. Inderdaad, vrede sluit je met je vijand.

Maar dat kan alleen als je vijand óók vrede wil sluiten. Wil 'Ismael' dat? Lees de schoolboeken van Abas' Palestijnse Autoriteit er maar op na. 'Dar al Islam' en 'Dar al Charb', dat zijn daar de principes.


Aansluitend heel toepasselijk: deze sjabbat vragen wij in sjoel G.ds zegen voor de maand Kisleev, die zondag begint. Deze maand wordt ook Chodesj Hage'oela genoemd, de Maand van Verlossing. Bid mee met rabbijn Vorst: 'Alsjeblieft G.d, grijp in en breng de oplossing en de verlossing die wij zelf niet kunnen brengen!'

Comments


bottom of page