top of page
  • Video

BEHA’ALOTECHAA 5778de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK


Koffie of arsenicum? U mag vrij kiezen…Wij beschikken immers over een vrije wil!


*Eerst een lesje over het vóórkomen van kansen en het voorkómen van gemiste kansen.


*En een lesje hoe u zichzelf en anderen kunt verlichten. Wat uiteindelijk de reden is waarom onze zielen naar deze wereld moesten afdalen.


*En daarna staat rabbijn Vorst stil bij het door Rambam-Maimonides geformuleerde Tora-basisprincipe van Beloning en Bestraffing. [Zie de Dasberg-sidoer op blz. 326 en het in sjoel gezongen lied Jigdal op blz. 2.]. Volgende week vervolg.


En de relatie van dat BasisToraPrincipe met het gegeven van de Vrije Wil. Rabbijn Vorst gaat als het ware op G.ds Troon zitten en staat stil bij de consequenties van deze Vrije Wil.


Een S J A B B A T S J A L O M gewenst en graag tot volgende week voor een rit in een vorstelijke Parsche-Porsche!

Comments


bottom of page