top of page
  • Video

BAMIDBAR - SJAWOE’OT 5778de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK

(in april opgenomen)


*De sidra Bamidbar wordt bijna altijd op de Sjabbat vóór Sjawoe’ot-Wekenfeest gelezen. Uiteraard zijn daar redenen voor. Blijf dus luisteren.

Meer informatie over Sjawoe’ot voor ‘(niet) alléén de kinderen’?

Ga daarvoor naar www.toraworld.nl/poeriemvrouwtje. Voor alle leeftijden!


*Op Sjawoe’ot worden de Asèrèt Hadi’brot-de Tien Uitspraken (Geboden) gelezen. Beginnend met de woorden ‘Anochie Ha’sjeem Èllokècha – Ik ben de Heer, jouw G.d’.

(even opgemerkt: ‘Ha’sjeem’ met ‘Eeuwige’ vertalen is inhoudelijk eigenlijk niet juist.)

Met deze woorden Ik - (ben) de Heer - jouw/uw G.d’ openbaart G.d Zich; stelt Hij Zich als het ware ‘van boven af naar beneden’ aan ons voor. Maar wat betekenen deze zeer inhoudsvolle woorden eigenlijk? Rabbijn Vorst geeft boeiend antwoord.

Volledigheidshalve: van onze kant uit reageren wij ‘van beneden af naar boven’ overeenkomstig. Aan de hand van de woorden (baroech) Atta - Ha’sjeem - Èllokeenoe; U - (bent) de Heer - onze G.d’.


*Een vraag: Alle Jomtov-dagen hebben hun eigen specifieke voorschrift(en). Waarom heeft Sjawoe’ot (en Sjeminie A’tsèrèt idem) geen eigen voorschrift? Uw vraag wordt beantwoord.


Ten slotte: uiteraard wordt u toegewenst

S J A B B A T S J A L O M en C H A G S A M E E A C H - G O E D J O M T O V


graag tot volgende week


Comments


bottom of page